Dìoghaltas

By Iain F. MacLeòid

Synopsis

Sreath mhurtan air Eilean Leòdhais ’s gun dad gan ceangal ri chèile ach seann dhealbh. Poileas a’ tilleadh dhachaigh dhan an eilean às dèidh bliadhnaichean fuilteach fhulang am measg eucoir Hong Kong. Ciamar a tha am murtair a’ tighinn ’s a’ falbh gun duine ga fhaicinn agus gun fiù làrach-coise fhàgail às a dhèidh? An e taibhse a th’ ann? A bheil eachdraidh dhorcha an eilein a’ tighinn beò a-rithist?

A police inspector returning to the Isle of Lewis quickly finds he has three murders to cope with.