Authors Live: Gaelic Event with Catriona Lexy Campbell

Join Catriona Lexy Campbell (left) for our first Authors Live event in Gaelic as she performs three stories from the Scottish Children’s Book Awards Bookbug Readers shortlist; Paper Dolls, Jumblebum and What’s the Time Mr Wolf?. The event is hosted by De-a-Nis presenter Derek Macintosh. 

 

Leugh Le: Leugh Le Catriona Lexy Chaimbeul sa Ghàidhlig

Thig cuide ri Catriona Lexy Chaimbeul airson a’ chiad Leugh Le sa Ghàidhlig agus i ag obair le trì stòiridhean bho gheàrr-liosta Leughadairean Bookbug ann an Duaisean Leabhraichean Cloinne na h-Alba; Acrachan, Na Caraidean agus Dè an uair a tha e, a Mhgr Madadh? Bidh Derek Mac an Tòisich, preseantair air Dè A-nis, os cionn chùisean.

Authors Live: Gaelic Event with Catriona Lexy Campbell

Join Catriona Lexy Campbell for our first Authors Live event in Gaelic as she performs three stories from the Scottish Children’s Book Awards Bookbug Readers shortlist; Paper Dolls, Jumblebum and What’s the Time Mr Wolf?. The event is hosted by De-a-Nis presenter Derek Macintosh.

 

Authors Live is a joint production between Scottish Book Trust and BBC Scotland Learning and funded by Creative Scotland.

For shorter clips from this event please visit the BBC Scotland Learning website.

BBC Scotland
 
Creative Scotland - Lottery Funded
Filed In: Authors Live, Learning Tags: Bookbug, scottish authors, Authors Live, Early Years, P1-3, Gaelic